Klauzula Rodo

  /  Klauzula Rodo
„Klauzula informacyjna RODO “
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Decodot Marta Miętka Dorota Świątkowska spółka cywilna, ul. Lea 12A / LU 2 30-048
Kraków reprezentowana przez właścicieli Marta Miętka i Dorota Świątkowska („Administrator”).

2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: info@decodot.pl,  listownie: Decodot Marta Miętka Dorota Świątkowska spółka cywilna,
ul. Juliusza Lea 12A / LU 2 , 30-048, Kraków

3. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane kontaktowe lub identyfikacyjne i będą one przetwarzane w celu wykonania
Umowy lub innych stosunków prawnych, lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zaś podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Administratorowi sprawnego bieżącego
wykonywania Umowy, zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji lub ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi księgowo-rozliczeniowe, oraz innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania Umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania Umowy lub innych stosunków prawnych, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

9. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec
Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.”

Product Enquiry

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Możliwie szybko odpowiemy na Państwa zapytanie.
Dziękujemy i do usłyszenia.
You don't have permission to register
X

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close